Prohlášení o ochraně soukromí

Společnost ATPS, s.r.o. (dále jen ATPS) plně respektuje ochranu Vašich osobních údajů, které jste nám poskytli v rámci formuláře . Z tohoto důvodu vyžadujeme jen minimální a nezbytně nutné údaje.

ATPS se při zpracování osobních údají řídí platnými právními předpisy a při správě poskytnutých dat dodržuje maximální bezpečnostní postupy a podniká veškerá běžná opatření, aby tyto údaje zabezpečilo před neoprávněnými zásahy a zneužitím třetích osob.

Při zasílání obchodních sdělení ATPS dodržuje platné právní předpisy, odesílaná obchodní sdělení obsahují náležitosti stanovené zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.